یک معاون وزیر مالزی برای نقض قوانین ضد کرونا به زندان افتاد

یک معاون وزیر مالزی برای نقض قوانین ضد کرونا به زندان افتاد

[ad_1] به گزارش خبرگزاری رسمی مالزی (برناما)، وی که با این اقدام مقررات ضد کرونایی کشور را زیر پا گذاشت، به دلیل غیبت از زندان، به پرداخت یک‌هزار رینگیت مالزی محکوم شد. این گزارش حاکیب است که «رزمان زکریا» مشاور اجرایی در امر آموزش، توسعه سرمایه انسانی، سازمان غیردولتی و جامعه مدنی کمیته «پراک» و…