کرونا برگزاری جشنواره هنرهای تجسمی جوانان را متفاوت کرد

کرونا برگزاری جشنواره هنرهای تجسمی جوانان را متفاوت کرد

به گزارش روابط عمومی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، رضوان صادق زاده روز چهارشنبه گفت: برای دوره بیست و هفتم هم مانند دوره‌های پیشین جلساتی را با اعضای شورای سیاستگذاری (الهه پنجه‌باشی، نرگس حریریان، سید امیر سقراطی و جمال عرب‌زاده) برگزار کردیم و قرار شد فراخوان را مانند هر سال آماده و منتشر کنیم اما…