تاکید دادستان بجنورد بر اجرای مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا

تاکید دادستان بجنورد بر اجرای مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا

سیدجواد ایلالی با اشاره به اینکه رعایت حقوق دیگران به ویژه اقشار کم درآمد و آسیب پذیر در شرایطی که از طرفی با مشکلات عدیده اقتصادی و  از طرف دیگر گسترش ویروس کرونا مواجه هستیم یک وظیفه  است، مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا ویروس را درباره تکلیف مشاورین املاک در افزایش ندادن اجاره بها بیش از نصاب…