برگزیدگان نهایی بیستمین فراخوان ملی پرسش مهر رییس جمهوری انتخاب شدند

برگزیدگان نهایی بیستمین فراخوان ملی پرسش مهر رییس جمهوری انتخاب شدند

[ad_1] به گزارش روز چهارشنبه معاونت پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش، علیرضا کاظمی، با اشاره به اهمیت این فراخوان اظهار کرد: در بیستمین فراخوان ملی پرسش مهر ریاست جمهوری که در سال تحصیلی جاری برگزار شد، پرسش ریاست جمهوری در اولین روز مهر ماه طرح و دانش‌آموزان و معلمان در ۲۰  رشته و گرایش مختلف…