روحیه جنگندگی نقطه قوت تیم شاهین بوشهر است

روحیه جنگندگی نقطه قوت تیم شاهین بوشهر است

مهدی پاشازاده روز شنبه در نشست خبری پیش از باز تیمش برابر پارس جنوبی جم در جمع خبرنگاران افزود: در ۲۰ روز گذشته سعی کردم به بازیکنانم یاد دهم که هر بازی مهم و نیمه نخست بویژه ۱۵ دقیقه اول بسیار مهم و سرنوشت سازتر است. وی بیان کرد: به هر ترتیب بازی امشب برابر…