طرح جهادی تامین آب مهرشهر کرج اجرایی شد

طرح جهادی تامین آب مهرشهر کرج اجرایی شد

داود  صادقی روز سه شنبه به ایرنا گفت : از آنجا که بخشی از ساکنان مهرشهر در ماه های اخیر با افت فشار آب مواجه شدند و مردم از شرکت آبفا برای رفع این مشکل استمداد طلبیدند ، شرکت آبفای منطقه با تامین اعتبار برای حفر چاه های جدید و توسعه شبکه ها وارد عمل شد….

کارکنان شرکت آبفارخوزستان نگران وضعیت شغلی خود هستند

کارکنان شرکت آبفارخوزستان نگران وضعیت شغلی خود هستند

م. مشکوری از کارکنان شرکت آب و فاضلاب روستایی خوزستان روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا بیان کرد: ۶ ماه حقوق کارکنان قراردادی این شرکت پرداخت نشده است و نزدیک به ۶ سال است این روند پرداخت حقوق با چندین ماه تاخیر ادامه دارد و از سال ۹۵ تاکنون نیز حق سنوات…