رییس دانشگاه شریف: اعضای هیأت علمی خود را برای تغییرات آماده کنند

رییس دانشگاه شریف: اعضای هیأت علمی خود را برای تغییرات آماده کنند

[ad_1] محمود فتوحی امروز یکشنبه در این نامه افزود:وقوع پدیده ویروس کرونا، فضای آموزش و پژوهش کشور و دانشگاه صنعتی شریف را در دو ماه گذشته با دگرگونی و تغییرات همراه ساخته تا حفظ سلامتی انسان‌ ها و استمرار کیفیت فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی چالش دانشگاه ها محسوب شود. وی گفت: از جمله این تغییرات…