شهرداری تهران تا پایان شهریور۱۲ هزار میلیارد کسری دارد

شهرداری تهران تا پایان شهریور۱۲ هزار میلیارد کسری دارد

[ad_1] به گزارش روز دوشنبه مرکز ارتباطات شهرداری تهران؛ «محمدجواد حق شناس» درباره میزان خسارات مدیریت شهری در بحران کرونا گفت: شهرداری در اسفند و فروردین با کاهش درآمد زیادی مواجه بوده است.   وی گفت: به هر حال شهرداری سازمانی است که مثل سازمان های دولتی بودجه اش از مجلس و درآمدهای نفتی نیست…