ذوالفقارنسب سرپرست انجمن فوتبال جانبازان و معلولین شد

ذوالفقارنسب سرپرست انجمن فوتبال جانبازان و معلولین شد

[ad_1] طی حکمی از سوی «سیدمحمد شروین اسبقیان»، «بیژن ذوالفقارنسب»، به عنوان سرپرست انجمن فوتبال انتخاب شد. در متن این حکم آمده است: نظربه تعهد، تخصص و تجربیات ارزشمند جنابعالی در ورزش قهرمانی، به موجب این حکم به سمت سرپرست انجمن فوتبال جانبازان و معلولین منصوب می‌شوید. ذوالفقارنسب دارای مدرک دکتری تربیت بدنی و علوم ورزشی…