توانمندسازی سالمندان از اولویت های فرمانداری تهران است

توانمندسازی سالمندان از اولویت های فرمانداری تهران است

[ad_1] به گزارش شامگاه سه شنبه پایگاه اطلاع رسانی فرمانداری تهران، نظام ملکشاهی افزود: بررسی و رسیدگی به نیازهای فرهنگی، اجتماعی، رفاهی و معنوی سالمندان یکی از مسائل مهم است که باید به این موضوع توجه ویژه‌ای شود. وی ادامه داد: تا چند دهه آینده، میانسالی به عنوان رده سنی غالب جامعه، جایگزین جمعیت جوان کشور…