اعتراض به آزادی وزیر اسبق عراقی متهم به تروریسم

اعتراض به آزادی وزیر اسبق عراقی متهم به تروریسم

شورای عالی قضایی عراق با انتشار بیانیه ای امروز (سه شنبه) اعلام کرد که دادگاه بازپرسی الرصافه بغداد متخصص در امور تروریسم رافع العیساوی را  به دلیل نبود ادله کافی در موارد اتهامی، با قرار ضمانت آزاد کرد. بیانیه افزوده که تنها شاهد پرونده العیساوی، در جریان تدوین مجدد اظهاراتش، کل اظهارات سابق خود را رد کرد…