غم نان و دل‌های نگران از شاد

غم نان و دل‌های نگران از شاد

[ad_1] افراد تنگدست یکی از مهم ترین اقشاری هستند که شیوع مرگبار کرونا، آنان را بیش از گذشته آسیب پذیرتر ساخته است و سفره اقتصادی آنان را کوچکتر کرده است. با قرارگیری در روزهای آخر تابستان و بازگشایی مدارس، به منظور بهره مندی همه دانش آموزان کشور از آموزش و تحصیل، برنامه ای به نام «شاد»…