چالشهای ویروس چرپ و ضرورت راهکارهای عملی برای تغییر سبک زندگی

چالشهای ویروس چرپ و ضرورت راهکارهای عملی برای تغییر سبک زندگی

[ad_1] باید قبول کرد که این ویروس، تغییرات چشمگیری در شیوه زندگی انسان‌ها ایجاد کرده و خواهد کرد. به نظر می‌رسد دنیا در شرایطی جدیدی قرار دارد و انسان قدرت دوراندیشی را از دست داده است. مفهوم نهادهای بین‌الملل، صلح، همبستگی، سلامت و قدرت بهم خورده و دیگر دیپلماسی مجازی هم کارساز نیست. اینجا لحظه‌ای است تاریخی…