احساس درماندگی کرونایی را از خانه‌هایتان دور کنید

احساس درماندگی کرونایی را از خانه‌هایتان دور کنید

[ad_1] شیوع سریع ویروس کرونا و به دنبال آن خانه نشینی اجباری ، آرامش فکری خانواده‌ها را متلاطم کرده است.  هرچه به تداوم این خانه نشینی و کمتر شدن  فعالیت های اجتماعی اضافه می شود ، به همان نسبت تنش بین برخی از خانواده ها نیز شدت می گیرد ، به گونه ای که این افزایش تنش و کاهش تاب…