رساله‌های دکتری حمایت‌ مالی مستقیم دریافت می‌کنند

رساله‌های دکتری حمایت‌ مالی مستقیم دریافت می‌کنند

[ad_1] به گزارش روز چهارشنبه صندوق حمایت از پژوهشگران وفناورران معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، ایمان افتخاری برنامه‌های صندوق در سال جاری گفت: در سال جاری در حوزه حمایت از رساله‌های دکتری پرداخت به صورت مستقیم به دانشجویان انجام خواهد شد، همچنین در این سال گرنت‌های پژوهشی متنوعی که با توجه به نیاز کشور تعریف…