العبادی: دولت الکاظمی در روابط عراق با ایران و قدرت‌های بزرگ توازن ایجاد کند

العبادی: دولت الکاظمی در روابط عراق با ایران و قدرت‌های بزرگ توازن ایجاد کند

«حیدر العبادی» نخست وزیر پیشین عراق روز جمعه (۲ خرداد) در گفت وگویی به میزبانی اندیشکده چتم هاوس لندن به سووال خبرنگار ایرنا در خصوص دیدگاه وی در مورد رابطه دولت جدید با همسایگان عراق از جمله با جمهوری اسلامی ایران پاسخ داد و گفت: دولت جدید باید با وضعیت موجود خود را منطبق کند. زیرا…

نماینده پارلمان عراق: کابینه الکاظمی رای اعتماد خواهد گرفت

نماینده پارلمان عراق: کابینه الکاظمی رای اعتماد خواهد گرفت

«یوسف الکلابی» روز چهارشنبه در گفت و گوی با ایرنا افزود که پارلمان به کلیت کابینه الکاظمی رای اعتماد می‌دهد، اما برخی از وزیران پیشنهادی قادر نخواهند بود، از پارلمان رای اعتماد بگیرند. وی اضافه کرد که به عنوان نمایندگان مستقل در پارلمان، اعتراض خود را به گوش الکاظمی برای تغییر برخی از وزیران پیشنهادی…