پیام ویدئویی نخست وزیر ژاپن برای "در خانه ماندن" با انتقاد رو به رو شد

پیام ویدئویی نخست وزیر ژاپن برای “در خانه ماندن” با انتقاد رو به رو شد

[ad_1] به گزارش خبرگزاری ها از توکیو ، آبه در این فیلم یک دقیقه ای روی مبل راحتی لم داده و سگ خانگی خود را نوازش می کند و چای می نوشد و مطالعه می کند. در گوشه دیگری از این تصویر هم “جن هوشینو” خواننده پاپ ژاپنی با گیتار آهنگی برای حفظ فاصله اجتماعی…