چهره‌های نام آور کردستان باید در سطح کشور و بین الملل معرفی شوند

چهره‌های نام آور کردستان باید در سطح کشور و بین الملل معرفی شوند

بهمن مرادنیا شامگاه جمعه در آیین آغاز رسمی تولید سریال فاخر سنجرخان قهرمان نام آور ملی کردستانی در محل خانه کرد سنندج اظهار داشت: امروز همانطور که به مردم شریف کردستان وعده داده بودیم مراحل ساخت سریال فاخر و تاریخی سنجرخان قهرمان ملی و نام آور کردستانی با همت عوامل و دستاندارکاران وارد فاز اجرایی…