ظلم و جور آمریکا بزرگترین انگیزه برای تاب‌آوری ملت ایران در برابر تحریم است

ظلم و جور آمریکا بزرگترین انگیزه برای تاب‌آوری ملت ایران در برابر تحریم است

[ad_1] سید مرتضی خاتمی روز سه ‌شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا زنجان، بی منطقی و ظلم و جور صورت گرفته علیه کشور و ملت ایران، عمده دلیل و انگیزه برای تاب‌آوری و مقامت و ایستادگی در مقابل فشارها و تحریم‌های ظالمانه اعمال شده از سوی آمریکا است افزود: در کنار این، استقلال خواهی نیز دیگر عامل…