آیا اکسیژن ساز پرتابل هم داریم ؟

غلظت اکسیژن و مس اگر نمی توان حدود 5 پوند را برای مدت زمان طولانی حمل کرد ، به دنبال یک کنسانتره اکسیژن قابل حمل مانند Eclipse باشید. هرچند کمی سنگین تر از FreeStyle است ، اما با یک سبد کوچک همراه است که تنظیم کردن آن را بسیار آسان می کند. همچنین دارای یک…

اکسیژن ساز برای کرونا خوب است؟

انتخاب یک کنسانتره اکسیژن قابل حمل اکنون ، اگر من می توانم از انرژی خورشیدی متمرکز استفاده کنم ، برای تأمین گرما ، برای هدایت یک بلور فوتونی تولید فرکانس و توان مورد نیاز ، برای شکستن پیوندهای کووالانسی CO2؟ من استدلال کردم که ممکن است چیزی داشته باشم. آیا خیلی دشوار به نظر نمی…