[ad_1]

در کتاب خود به ماجرای کشف خود: ابعاد آگاهی و دیدگاه های جدید در روان درمانی و درونی اکتشاف Stanslav Grof ارائه جدید خود را کارتوگرافی روان انسان به عنوان توسعه یافته در کار بالینی خود را با psychedelics و holotropic breathwork. در حالی که سنتی و روان درمانی است که مفهومی محدود به recollective مواد از هر فرد, بیوگرافی Grof مدل گسترش به trans-زندگینامه از جمله پری ناتال سطح.

پری ناتال سطح روان است که با حضور تمثیل از تولد و مرگ. آن است که همراه با فوری و حاد رنج می برند از جمله اغراق آمیز تظاهرات فیزیولوژیک مانند تهوع و خفگی نوسانات درجه حرارت و غیره. اين عذاب به طور متناوب و یا به طور همزمان تجربه به عنوان توالی تولد و مرگ انسان و/یا متعالی انواع. اگر چه ذکر شده به عنوان غیر ممکن است با زمان نوروفیزیولوژی با توجه به فقدان یک به طور کامل myelinized قشر مغز در نوزادان خاص و قابل اثبات جزئیات یک فرد از بدو تولد به یاد می آورد. این خاطرات تقاضای تجدید نظر در برخی از تئوری های منسوخ شده.

این reencounter با تولد می تواند حل و فصل عمیقی بحران وجودی با درونی ذاتی معنوی جنبه های تجربه و با بررسی جنبه های مختلف ناخودآگاه جمعی. تجربه گسترده است از جمله ویژگی های است که ازلی اساطیری عرفانی, transpersonal و بیشتر. چرا که همه آنها حول تولد (پری ناتال) بالينی مراحل تولد به عنوان رضایت بخش به طبقه بندی و درک پویایی پری ناتال در سطح ناخودآگاه. مراحل مربوط به چهار پری ناتال ماتریس: این آمنيون عالم کیهانی Engulfment (یا بدون خروج) مرگ و تولد دوباره مبارزه و مرگ و تولد دوباره را تجربه کنند.

اول پایه پری ناتال ماتریس (BPM من) نامیده می شوند آمنيون جهان. آن بیولوژیکی بر اساس همزیستی و وحدت جنین و مادر زنده است. عدم مرزها و انسداد اجازه می دهد تا به طور کامل دست نخورده زندگی است. این داخل رحمی وجود است که بسیار شبیه به مدرن محرومیت مخازن که در آن یک حذف حواس فراهم می کند یک ذوب به اقیانوسی وجد. عرفانی انحلال مرز می تواند یک خوش اعتماد و آسمانی تجربه و یا یک فروپاشی آشنا و قابل اعتماد ترک اضطراب تعميم يافته از ترس و پارانویا است. لذت بخش تصاویر ممکن است مربوط به شناور در اقیانوس و یا در فضای بیرونی به عنوان یک فضانورد متصل به کشتی مادر با افسار و بهشت تجارب است. منفی تصاویر منجر به ضربان دوم از جمله آبهای آلوده به مواد شیمیایی جنگ شر متافیزیکی نیروهای مخرب اختری را تحت تاثیر قرار.

دوم پایه پری ناتال ماتریس به نام کیهانی Engulfment. زیستی آن اساس اولین مرحله بالینی تحویل. زندگی در حال حاضر آشفته توسط سیگنال های شیمیایی قریب الوقوع مکانیکی محدودیت از انقباض رحم است. بند ناف می تواند تبدیل به تنگ باعث کمبود خون و اکسیژن و در نتیجه گرما و تغذیه. این کیهان است که دیگر محل سعادتمند انحلال اما وجودی احساس وحشت و نگرانی. وجود قریب الوقوع در عین حال ناشناس خطر جریان است. فرد است و نه متحد با محیط زیست است اما محکوم به ترس کابوس با فرار. این است که در حال حاضر جهنمی تجربه درد و رنج و متافیزیکی تنهایی. فرد از دست داده است و در یک جای خالی جدا شده از محیط اطراف خود با محدودیت بند ناف. منفی در تصاویر ناشی از ویژگی های مسخ شخصيت و derealization درک همه موجودات از جمله خود به عنوان بی فکر بی معنی روبات ها; به سادگی cogs یک شیطانی ماشین.

سوم پایه پری ناتال ماتریس مرگ و تولد دوباره مبارزه است. بیولوژیکی اساس دومین مرحله بالینی از تولد است که در آن اتساع دهانه رحم و نیروی محرکه از طریق کانال تولد. سفر از بهشت و جهنم ارائه می شود یکی به برزخ که در آن فرد پاکسازی پاک و آماده شده است. BPM III مبارزه برای بقا در میان خرد کردن فشار. این محدودیت بیشتر از ناف افسار منجر به خفگی و anoxia که احساس می کند مانند ابتلا به شعله ور. Allegorically این سوختن است pyrocatharsis یک تصفیه آتش که شعله از طریق رسیده karmic دانه فرد است و روان. تصاویر دیگر شامل مواج عناصر طبیعت مانند آتشفشان ها و امواج جزر و مدی بالا فن آوری سلاح هایی مانند بمب اتمی و جنسی orgastic تجربه است. آتشفشانی اکستازی از این سوم ماتریس ساخت و انفجار از انقباضات و غیر قابل تصور لذت بخش منتشر شده است. هنوز هم وجود دارد یک حس چیزی شوم در میان لذت است که می تواند به تصاویر یک خواب زاویه مثلا بودن در میان شیطانی عیاشی از جادوگران شیطانی. کلید درک تفاوت در اینجا این است که درد و رنج است که دیگر نا امید کننده و یا درمانده, اما دارای یک جهت و یک هدف است. فردی است که پاکسازی و تحویل به نور.

چهارم ابتدایی پری ناتال ماتریس شناخته شده است به عنوان مرگ و تولد دوباره را تجربه کنند. زیستی آن اساس سومین مرحله بالینی واقعی تولد. بند ناف در نهایت به طور کامل قطع شده است. یکی ظهور یک فرد جدا از تمام یا مادر. فردی است که در حال حاضر از بهشت اخراج و مجبور به دفع کردن برای خود. این رویداد تولد برای جنین و مرگ برای re-experiencer از آنچه آلن وات به عنوان مراجعه کننده پوست محصور نفس است. در هر دو مورد وجود دارد سند چشم انداز از یک تونل و یک نور سفید در پایان. نهایی pyrocatharsis است رنج می برد که نور وارد چشم می شود و کل سیستم عصبی است که به شدت تحریک شده و وزن و یا کمبود وزن بدن احساس می شود برای اولین بار. تصاویر از BPM IV می تواند شامل تحویل دکتر به عنوان یک مخرب الوهیت یا قربانی کشیش خود را با استفاده از پنس و بیهوشی به عنوان مخرب و در عین حال ابزارهای مفید در آستانه و از این جهان است.

چهار پایه پری ناتال ماتریس ها تنها یکی از ویژگی های امضا از Stanislov Grof جدید کارتوگرافی روان انسان است. ترانس-زندگینامه نقشه فراتر از recollective مواد مورد استفاده توسط روانکاوی سنتی به مراتب متعالی و به عنوان عمیق به عنوان پری ناتال. تنها در اینجا به برخی از عمیق ترین بحران وجودی حل و آشتی.

[ad_2]

Leave a comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.