خمکاری میلگرد چیست؟

یک لوله فولادی را در اطراف انتهای آزاد میلگرد قرار دهید. این امر باعث می شود که نگه داشتن و خم شدن راحت تر باشد. هرچه این لوله طولانی تر باشد ، می توانید از نیروی بیشتری در میلگرد استفاده کنید و خم شدن آن را آسان تر کنید. هرچه اهرم شما بیشتر باشد ، یا ناحیه آزاد خارج از رکود ، به نیروی کمتری برای خم شدن نیاز دارید.

برای خم شدن میله را به آرامی و یکنواخت فشار دهید. آهسته و با احتیاط لوله های فولادی را که روی میلگرد شما قرار دارد فشار دهید و فشار دهید تا جایی که به خم شدن مورد نظر برسید. قیمت میلگرد 

برای خم شدن دقیق ، احتمالاً به قالب نیاز خواهید داشت. به عنوان مثال می توانید بلوک های چوبی را ببرید و تراش دهید و میلگرد را به دور آن خم کنید. برای خمش های دقیق تر یا میلگرد ضخیم تر ، باید به سمت تجهیزات حرفه ای بروید. این دستگاه ها دارای قالب هایی هستند که شما میله را از بالا خم می کنید تا زاویه کامل داشته باشید.

برای خم شدن هرگز به یک قطعه میلگرد ضربه نزنید و آن را نزنید. به عنوان مثال ضربه ناگهانی پتک ، کنترل کمی روی شکل نهایی را برای شما ایجاد می کند. علاوه بر این ، خم شدن بیش از حد به سطح فولاد آسیب می رساند و می تواند باعث شکستن میله در خط شود.

در صورت نیاز به جوشکاری دستی از فولاد تقویت کننده ، قابلیت جوشکاری فولاد تقویت کننده و سازگاری روشهای جوشکاری باید به دقت مورد بررسی و نظارت دقیق قرار گیرد. با استفاده از ترکیب شیمیایی فولاد که با عدد معادل کربن (CE) توصیف می شود ، قابلیت جوشکاری فولاد را تعیین می کنیم. خرید میلگرد

8 واقعیت معادل کربن برای جوشکاری میلگرد

1. عنصر سخت کننده اولیه در فولاد کربن است.

2. سختی و مقاومت کششی با شکل پذیری و قابلیت جوشکاری رابطه عکس دارد. بنابراین ، با افزایش میزان کربن تا 0.85٪ ، سختی و مقاومت در برابر کشش نیز افزایش می یابد.

3. با افزایش شکل پذیری و قابلیت جوشکاری ، میزان کربن کاهش می یابد.

4- CE یک مقدار تجربی در درصد وزنی است که به اثرات ترکیبی عناصر مختلف آلیاژی مورد استفاده در ساخت فولاد کربن یا مقدار معادل آن کربن مربوط می شود.

5- هرچه قابلیت جوشکاری مواد بیشتر باشد ، مقدار CE نیز کمتر است.

6. برای محاسبه مقدار از یک معادله ریاضی استفاده می شود. کد جوشکاری هنگام محاسبه CE دو عبارت را ارائه می دهد. حداقل دمای پیش گرم و بین دنده ای پس از محاسبه تعداد CE از جدول 5.2 کد تعیین می شود.

7. غیرقابل مشاهده است که در تغییرات و اضافات ساختاری سازه های موجود گزارشات آزمایش مواد در دسترس نباشد و ترکیب شیمیایی شناخته نشود. وقتی این اتفاق می افتد ، کد برای تنظیم اندازه میله تقویت کننده مورد نظر ، به بالاترین درجه حرارت پیش گرم و بین دنده ای نیاز دارد:

آ. 300 درجه فارنهایت (150 درجه سانتیگراد) برای تعداد میله های 6 و کوچکتر

ب 500 درجه فارنهایت (260 درجه سانتیگراد) برای تعداد 7 میله و بزرگتر

8- هنگامی که ترکیب شیمیایی ASTM A706 شناخته نشده یا بدست آمده باشد ، الزامات پیش گرم و بین دنده ای تا حدودی آرام می شوند. الزامات پیش گرم به شرح زیر است:

آ. برای میله های شماره 6 و کوچکتر به پیش گرمایش نیازی نیست

ب 50 درجه فارنهایت (10 درجه سانتیگراد) برای تعداد میله های 7 تا شماره 11

ج 200 درجه فارنهایت (90 درجه سانتیگراد) برای شماره 14 و بزرگتر

د وقتی مواد زیر 32 درجه فارنهایت (0 درجه سانتیگراد) باشد ، طبق قانون لازم است مواد حداقل تا 70 درجه فارنهایت (20 درجه سانتیگراد) گرم شوند و در حین فرآیند جوشکاری نگهداری شوند (مانند تمام جوشکاری ها).

الزامات  تقویت جوش های میلگرد

در بخشهای 4 و 5 قانون تنشهای مجاز مربوطه و جزئیات ساختاری یافت می شود. در اینجا طیف گسترده ای از جزئیات آورده شده است ، از جمله ، مفاصل مستقیم قنداق ، مفاصل غیر مستقیم قنداق ، مفاصل دور و اتصال اعضای پیش ساخته. در صورت عدم ارائه مهار خارجی ، در هنگام طراحی اتصالات دامان ، اثرات گریز از مرکز را در نظر بگیرید. قیمت میلگرد آلیاژی

طرز کار در مورد توسعه فلز پایه ، مونتاژ اتصالات ، اعوجاج و کیفیت در بخش 6 بیان شده است. جوشکاری میله هایی که از نقاط مماس برای شعاع میله های خم شده عبور می کنند و جوش می خورند در دو قطر میله نیست. شکنندگی محلی از فولاد تقویت شده می تواند از طریق جوشکاری متقاطع ایجاد شود.

هنگامی که میلگردهای تقویت کننده قبلاً در بتن تعبیه شده اند ، برای جلوگیری از پاشیدن یا ترک خوردن بتن یا از بین رفتن پیوند بین بتن و فولاد ، باید اجازه گسترش حرارتی فولاد را داد. پروفیل های جوشکاری فیله و شیار قابل قبول و غیر قابل قبول در بخش 4 کد نشان داده شده است.

تکنیک های جوشکاری در بخش 7 مورد بحث قرار گرفته است. این روش شامل انتخاب فلز پرکننده ، حداقل دمای پیش گرم و بین پاس ، محیط جوشکاری ، ضربات قوس ، تمیز کردن ، پیشرفت جوشکاری ، فلز پایه پوشش داده شده و الکترودهای جوشکاری است. جوشکاری قوس فلزی محافظ (SMAW) ، جوشکاری قوس فلز گاز (GMAW) یا جوشکاری قوس هسته ای شار (FCAW) مجاز به جوشکاری هستند. در صورت تأیید مهندس رکورد ، روش های دیگری نیز ممکن است استفاده شود.

انتخاب الکترودهای مناسب جوشکاری که با مواد فلز پایه سازگار باشد بسیار مهم است. یک انتخاب نادرست ممکن است منجر به ترک خوردگی خرد در منطقه تحت تأثیر گرما شود ، که ممکن است منجر به خرابی مفصل شود.

مگر اینکه آنها به تمام الزامات طراحی و کنترل D1.4 جوش داده شوند. میلگرد موجود در جوش در اثر استفاده از جوش tack مستعد اثر برش متالورژی و ضعیف شدن آن می شود. خرید میلگرد آلیاژی

بخش 8 به ترتیب مربوط به مدارک و بازرسی های جوشکار است. جوشکارهای واجد شرایط باید تمام جوشکاری های ساختاری را انجام دهند و بازرسان واجد شرایط باید کار را بررسی کنند. هنگام آزمایش ، صلاحیت WPS باید شامل نوع اتصال و اندازه خاصی باشد که باید جوشکاری شود.

بازرسان نیز باید واجد شرایط باشند. شرایط قابل قبول شامل گواهینامه AWS ، صدور گواهینامه اداره جوشکاری کانادایی یا مهندس / تکنسینی آموزش دیده یا باتجربه در ساخت فلز ، بازرسی ، آزمایش و اینکه صلاحیت انجام بازرسی کار را دارد.

مهندس ثبت ممکن است مدارکی را برای صلاحیت جوشکار درخواست کند. فرم های زیر برای اهداف اطلاعاتی در ضمیمه A گنجانده شده است: ثبت صلاحیت رویه (PQR) ، مشخصات روش جوشکاری (WPS) و سوابق آزمون صلاحیت جوشکار.

عوامل دخیل  در فرآیند تولید در میلگرد

میلگرد یکی از ملفه های مهم صنعت بتن است. این یک میله تقویت کننده فولادی است که برای اطمینان از حفظ شکل و دوام خود در سازه استفاده می شود. فرآیند تولید میلگرد تا تعیین میزان کارآیی بتن تا حد زیادی پیش می رود و عدم تعادلاتی را که در حین ساخت ایجاد می شود اصلاح می کند. در زیر شرح مختصری از نحوه تولید این مواد در آسیاب میلگرد و مزایایی که می تواند برای پروژه بتنی شما داشته باشد آورده شده است. قیمت میلگرد در بازار

فرآیند تولید میلگرد

میلگرد میلگرد یکی از اولین مراحل ایجاد میلگرد ذوب فولاد به شکل مایع است. این قابلیت انعطاف پذیری کامل به آن می دهد تا بتوان فلز را از طریق شکافهای ریزی کشید و مطابق مشخصات خاص شکل داد. بعضی از فولادها برای جلوگیری از جمع شدن زنگ زدگی با اپوکسی تحت درمان قرار می گیرند ، در حالی که بعضی دیگر ناتمام می مانند همه اینها به نیازهای شغل و محل نصب آنها بستگی دارد.

بعد از اینکه فولاد در میلگرد شکل گرفت ، آن را به قسمت دیگری از سایت تولید فولاد می بریم ، جایی که شیارها و پیچ ها به مواد اضافه می شوند. اینها یک سری چسب در سطح فلز ایجاد می کنند که به آن کمک می کند تا وقتی در بتن قرار گرفت ، در جای خود قرار بگیرد. خرید میلگرد در بازار

چگونه پروژه من از محصولات میلگرد سود می برد؟

هدف اصلی میلگرد افزایش دوام سازه است. کارگران می توانند با قرار دادن میله های فلزی در بتن ، قبل از اینکه کاملاً بچرخد ، مقاومت ماده را تقویت کرده و از خشک شدن و جلوگیری از تغییر مکان آن جلوگیری کنند. میلگرد احتمال ریزش را از بین می برد و پشتیبانی مورد نیاز ساختمان شما را برای دهه ها تأمین می کند. قیمت میلگرد ساده

برای تمام نیازهای میلگرد خود ، به متخصصان Byer Steel در سینسیناتی ، OH بستگی داشته باشید. این متخصصان با 80 سال تجربه در صنعت ساخت فلز ، نیاز به مواد با کیفیت و با دوام را درک می کنند. آنها تنها تولیدکنندگانی هستند که میلگرد درجه محور ASTM A996 را در داخل تولید می کنند و خوشحال هستند که در مورد چگونگی کمک به موفقیت پروژه آینده شما خوشحال هستند. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد این شرکت محلی با میلگرد با شماره (513) 821-6400 تماس بگیرید یا از آنها به صورت آنلاین بازدید کنید. خرید میلگرد ساده

Leave a comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.