[ad_1]

رعایت چشمگیر پیشرفت در فن آوری ما محصولات بیش از دهه گذشته و با توجه به زیر 30 جمعیت عملا افسار خود را به دستگاه های, سوال از جایی که ما به عنوان یک گونه است. در حالی که تکنولوژی ممکن است در خدمت ما ارزشمند و مهم راه اگر ما از دست دادن اتصال ما به طبیعت و توانایی ما برای ارتباط با یکدیگر به عنوان یک نتیجه از زندگی در یک دنیای مجازی ما را از دست داده اند بهترین بخشی از انسان بودن-و یک فرصت برای توسعه به تکامل بیشتر گونه است.

ما گذشت Kubrick را در سال 2001 و بله رایانه های ما در حال حاضر دقیق تر از ما هستند: واتسون نه تنها در رقابت و برنده معرض خطر اما اعطا شده است 2011 وبی برای “شخص سال”. می تواند دستگاه های تبدیل شدن به ‘هوشمند’ به اندازه کافی به سر می برد ؟ شاید. اما اینکه آیا یا نه آنها را بیش از à la هال و یا به سادگی co-opt ما وقت و انرژی و توجه à la Wii این واقعیت است که زندگی بیشتر و بیشتر در حال زندگی در ‘واقعیت مجازی’ باید در نظر گرفته شود نگران کننده است. چگونه می توان آن را لذت بخش تر را به شرکت در فعالیت در مقابل یک صفحه نمایش نسبت به شرکت در زندگی واقعی ؟

ما در آستانه نامطلوب زمان به کوته بود. قبل از اینکه ما مهم ترین تقاطع در تاریخ تمدن: یکی از راه های منجر به یک جهان که در آن انسان ها کمی بیشتر از بندگان ماشین آلات آنها ایجاد کرده اند به خدمت آنها مشغول در مقابل صفحه نمایش که در آن زندگی می کردند ‘عملا’ (FarmVille!); دیگر پیشرو به سوی یک تمدن است که به رسمیت شناخته شده است آن ماهیت معنوی و وحدت همه زندگی: که در آن محیط وابسته به وجود است محترم و گرامی و برادری است نه یک کلیشه اما یک راه زندگی است.

و در حالی که رسانه در حال بمباران ما را از هر جهت با فریب نسبت به سابق وجود دارد یک بخش در حال رشد جهانی جمعیت که شده است به طور پیوسته در حال تحول به سمت دومی.

از خواب بیدار شوید! نگاه dispassionately در به سرعت در حال از هم پاشیده جهان اطراف شما و دیدن اگر آن را به میل خود. سرگرم کننده آیفون است که یک دلیل خوب به اندازه کافی به ترک تماس با انسان یا انسان با محبت. اگر ما اجازه می دهد دستگاه های ما به دیکته ما رفتار و co-opt ما زندگی ما در معرض خطر تبدیل شدن به مکمل ماشین های ما از دست دادن قلب ما و روح به مدارات و افراطیترین از زندگی خود را.

آگاهانه و هماهنگ تلاش باید برای هدایت کشتی از تمدن به سمت مقصد مورد نظر و این کار غیر ممکن به نظر می رسد: هر یک از این قدرت برای ایجاد تغییرات لازم در. آگاهی کلید است.

در آغوش تکامل انقلابتبدیل شدن به خود آگاه و کمک به ایجاد یک جهان که در آن بشریت گل و زندگی واقعی است که بسیار جالب تر از هر دستگاه می تواند باشد.

[ad_2]

Leave a comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.