[ad_1]

به گزارش مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، برنامه تلویزیونی آموزش مکمل برای مقاطع مختلف تحصیلی که از طریق شبکه‌های آموزش و چهار در روز پنجشنبه ۱۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ پخش می‌شود به شرح زیر است:

متوسطه دوره اول:

ساعت ٨:٠۵ تا ٨:٢۵ درس علوم تجربی پایه ٩ 

ساعت ٨:٢۵ تا ٨:۴۵ درس علوم تجربی  پایه ٨ 

ساعت ٨:۴۵ تا  ٩:٠۵ درس فرهنگ و هنر پایه ٧

ساعت ٩:٠۵ تا ٩:٢۵  درس زبان انگلیسی پایه ٩

دوره ابتدایی :

ساعت١٠:٣٠ تا۱۱درس فارسی و نگارش پایه اول

ساعت ۱۱ تا١١:٣٠ درس علوم   تجربی و تفکر پایه دوم

ساعت ١١:٣٠ تا١٢ درس بازی و ریاضی پایه سوم

ساعت١٢تا١٢:٣٠ درس مطالعات و مهارت‌های اجتماعی پایه چهارم

ساعت ١٢:٣٠ تا١٣ درس بازی و ریاضی پایه پنجم

ساعت ١٣:١۵ تا۱۳:۴۵درس پیام‌ها و هدیه‌های آسمانی پایه ششم

متوسطه دوم:

ساعت١۴:٣٠درس تفکر و سوادرسانه‌ای پایه١٠ تمام رشته‌ها    

ساعت١۵ درس شیمی٢ پایه١١ رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی  

ساعت۱۵:٣٠ درس هویت اجتماعی پایه ١٢ رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی .

ساعت۱۶ درس هندسه٣  پایه١٢ رشته ریاضی فیزیک  

ساعت۱۶:٣٠ درس ریاضیات گسسته پایه١٢ رشته ریاضی فیزیک     

ساعت ١٧ درس فیزیک ٣  پایه١٢ رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی    

 شبکه ۴ :

ساعت۸تا۸:٣٠درس تاریخ اسلام ٢ پایه ١١ رشته علوم و معارف اسلامی     

ساعت۸:٣٠ تا٩ درس عربی،زبان قرآن١ پایه١٠ رشته ادبیات و علوم انسانی 

ساعت٩ تا ٩:٣٠ درس اصول عقاید ٢ پایه١١رشته علوم و معارف اسلامی     

ساعت٩:٣٠تا ٩:۵۵ درس دانش فنی تخصصی پایه ١٢

ساعت ٩:۵۵ تا۱٠:٢۵ درس عربی پایه ١٢

ساعت١٠:٢۵تا ۱٠:۵٠  درس حسابداری فنی پایه١٢ حسابداری تهیه و تنظیم صورت‌های مالی 

ساعت۵٠: ١٠تا١١:١۵ درس نقشه کشی فنی رایانه‌ای پایه١٠ ترسیم با رایانه شاخه فنی حرفه‌ای و کاردانش.

ساعت ١۵: ١١تا ١١:۴٠ درس جلوه‌های ویژه تصویر پایه١٠ و ١١ رشته گرافیک آموزش کورل شاخه کاردانش

ساعت۴٠: ١١تا ١٢ درس دانش فنی تخصصی پایه١٢ زبان تخصصی  رشته طراحی و دوخت شاخه فنی حرفه‌ای

[ad_2]

Source link

Leave a comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.