جهانگیری بر حمایت دولت از نهادهای مردمی تاکید کرد

جهانگیری بر حمایت دولت از نهادهای مردمی تاکید کرد

[ad_1] به گزارش روابط عمومی وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی، اسحاق جهانگیری در این جلسه هم افزایی، همکاری و هماهنگی این نهادها در جهت حمایت از  محرومان آسیب دیده از ورود ویروس کرونا به کشور را ضروری دانست. در این جلسه مقرر شد به منظور جلب حمایت ها و هماهنگی کمک ها، ستادهای استانی «شورای…